Lint Ceremonies
Lint Ceremonies
Ceremoniebegeleiding in complexe familiesituaties
 
Lint Ceremonies, ceremoniebegeleiding in bijzondere en complexe familiesituaties
 
 

ceremoniebegeleiding in bijzondere en complexe familiesituaties

 
debby-hudson-1201602-unsplash-copy2e.jpg
 

Waarom Lint?

De vader die niet welkom is op de bruiloft van zijn dochter, de tante die geen afscheid mag nemen van haar ex-man, de zus die zich niet betrokken voelt bij de geboorte van haar nichtje, kinderen die heen en weer geslingerd worden tussen hun gescheiden ouders na het overlijden van hun broertje...

Verdriet en spanningen geven een smet op de stralende huwelijksdag, de waardige uitvaart en de roze wolk in de kraamtijd. En niet alleen op de dag zelf, maar ook op de herinneringen. Ze beïnvloeden zelfs de onderlinge banden binnen families, nu en later.

Gedreven door het oprechte geloof dat een harmonieuze ceremonie oude wonden helpt genezen en het fundament legt onder een positieve, nieuwe toekomst, begeleidt Lint ceremonies in bijzondere en complexe familiesituaties.


 
Een harmonieuze ceremonie helpt oude wonden genezen en legt het fundament onder een positieve nieuwe toekomst.

 

Wat doet Lint?

Lint Ceremonies van Linda Masereeuw in Eindhoven, biedt ceremonie begeleiding in bijzondere en complexe familiesituaties , zoals huwelijks- en afscheidsceremonies, binnen samengestelde gezinnen, zgn. patchwork families, bij scheiding of wanneer een vader, zus, broer, nichtje, tante of ex overleden is en gemist wordt. Linda is ceremoniebegeleider/ ritueelbegeleider en geeft aandacht, begeleiding en ondersteuning bij life events / levensgebeurtenissen binnen families waar stress en verdriet is, conflict of spanning heersen. Zij onderkent d.m.v. bemiddeling/ mediation de behoeften en belangen in conflict situaties. D.m.v. woorden. muziek, beelden, handelingen, vindt zij fysiek of in spirit, een plaats voor u en uw naasten bij de ceremonie. Samen met de ceremoniemeester of uitvaartleider helpt zij uw huwelijksdag of de afscheidsdienst / uitvaart van uw dierbare in harmonie te laten verlopen. Zo legt deze ceremonie het fundament voor een nieuwe positieve toekomst met elkaar, tot in de volgende generatie. Linda kan ook helpen met het ontwerp en de begeleiding van uw jubileum feest, opening van de zaak, verjaardag of geboortefeest, wanneer en bijzondere of problematische familie relaties zijn. Contact Informatie en info over tarief, kosten en vergoeding via de uitvaartverzekering, vindt u via lintceremonies.nl

Lint ontwerpt en begeleidt o.a. huwelijks-, geboorte- en afscheidsceremonies in bijzondere en complexe familiesituaties.

Met een deskundig oog, luisterend oor en open hart vind ik voor u én uw naasten een plaats - fysiek of in spirit - bij de viering van een beginnend, voltooid of gedeeld leven.

Linda Masereeuw